Kuulo ja apuvälinepalvelussa voit tutkituttaa kuulosi yksityisesti ilman jonotusta. Meiltä kuulokojeen hankinta onnistuu nopeasti. Myös yksilöllisesti valmistetut kuulokojeet ja korvakappaleet on mahdollista saada muutamassa päivässä.

Kuulontutkimus koostuu äänes- ja puheaudiometriasta sekä epämiellyttävyyskynnysten määrittämisestä. Suoritettavan tutkimuksen laajuuteen vaikuttaa asiakkaan tarve. Kuulokojetta hankittaessa suoritetaan perusteelliset kuulontutkimukset, joissa selvitetään kuulonaleneman aste, mahdollinen aiheuttaja ja tyyppi. Tutkimukseen kannattaa varata aikaa noin tunti. Lisäksi korvien puhtaudesta tulisi varmistua ennen tutkimukseen saapumista, koska mahdollinen vaha korvakäytävässä voi olla este tutkimuksen suorittamiselle.

Kojesäätö

Pidempäänkin käytössä ollutta kuulokojetta voidaan mahdollisesti säätää ja sen äänensävyä muuttaa, jolloin kojeen käyttömukavuus lisääntyy. Kuulo- ja apuvälinepalvelussa on mahdollista selvittää kojeenne säätövara, vaikka säätöä varten ensisijainen toimija on kojeen käyttöönne luovuttanut taho.

Kojesovitus

Tottumus ja säännöllinen päivittäinen käyttö varmistavat onnistuneen kojesovituksen sen jälkeen, kun kuulonne on tutkittu ja sopivin koje valittu. Audionomi tarkistaa myös korvakappaleen sopivuuden, varmistaa käyttö- ja hoito-ohjeiden tulleen tutuiksi sekä käsittelyn sujuvaksi. Kojekohtaiset ominaisuudet kerrataan ja asiakas saa mukaansa kirjalliset ohjeet totuttelun tueksi.

Mallinotto korvasta

Yksilöllinen korvakappale (samoin kuulonsuojain) tehdään korvasta otetun mallin mukaan, joten kappaleen tulisi olla käyttäjälleen täysin sopiva. Malliaineena käytetään minuuteissa jähmettyvää silikonimassaa, jolla korvakäytävä täytetään ruiskua apuna käyttäen. Toimenpiteenä mallinotto on kivuton ja vaaraton; korvakäytävän tulee kuitenkin olla ehdottomasti vahasta puhdas.

Tuki ja opastus

Kuulokojeen hankinta ja käytön harjoittelu vaatii oma-aloitteellisuutta ja aktiivisuutta, mutta työ tuottaa yleensä hyvän tuloksen toimivan ja tutun apuvälineen muodossa. Tottuminen ja uuden asian oppiminen helpottuu, jos sovitustilanteessa on mukana myös läheinen tai omainen. Kojeen ja apuvälineen mukana seuraa myös kirjallinen käyttöohje johon kannattaa tutustua hyvin. Mikäli käytön myötä herää lisäkysymyksiä, ottakaa rohkeasti yhteyttä.